CI/CD Pipeline

Continue Integreren / Continue leveren is een belangrijk concept in de ontwikkeling van Applicaties en Web-Apps. DeployIT isvan mening dat […]

Hosting application SaaS

Software as a Service (SaaS) Software as a Service is een licentie model waarbij software (en een bijbehorende dienst) niet […]