Disaster recovery in de cloud

Vroeg of laat krijgt u ermee te maken: een calamiteit waardoor uw ICT-omgeving onderbroken wordt of (gedeeltelijk) verloren gaat. Iedereen weet hoe belangrijk back-ups zijn in een dergelijke situatie. Vaak ontbreekt er echter een disaster recovery plan en blijkt het weer beschikbaar krijgen van de omgeving een tijdrovende en geld verslindende aangelegenheid. Wat kunt u verwachten van “Cloud Disaster Recovery”? Voor uw belangrijke ICT systemen wordt een gespiegelde omgeving bijgehouden in het data-center bij DeployIT. In geval van een calamiteit kan binnen korte tijd worden overgeschakeld naar deze schaduw omgeving waardoor de onderbreking wordt geminimaliseerd en uw organisatie gelegenheid krijgt om uw systemen weer te herstellen zonder hoge werkdruk. Het systeem is zo ontworpen dat u na herstel van uw calamiteit even eenvoudig kunt overschakelen naar uw eigen omgeving. Zo wordt beslissen om uit te wijken naar DeployIT eenvoudig en zonder grote risico’s zoals vaak wordt gezien in twin data center omgevingen in eigen beheer. Wat wordt verstaan onder een calamiteit? Gelukkig krijgen maar weinig organisaties te maken met een disaster waarbij de gehele locatie onbruikbaar wordt (felle brand, ontploffing, aardbeving). Wel wordt elke organisatie eens geconfronteerd met een kleine calamiteit zoals uitval van hardware, sabotage, of langdurige uitval van energie of koeling, waardoor de hardware onbruikbaar wordt. Voor dergelijke situaties is het goed te kunnen uitwijken naar een andere omgeving die voor u klaar staat.

Neem contact op met DeployIT voor prijzen en laat u verrassen door de eenvoud en het kostenplaatje.

Waarom in de cloud bij DeployIT?