Home

Welkom bij DeployIT

De bedrijfsvoering wordt meer en meer afhankelijk van ICT middelen. DeployIT helpt u bij een effectieve ICT zodat u zich optimaal kunt richten op ue bedrijfsvoering. DeployIT biedt een professionele ICT-ondersteuning. Men richt zicht op het MKB voor hosting en beheer en op grote bedrijven voor consultancy. Daarbij worden methodieken as ITIL en Prince2 toegepast. Techniek en methodiek wordt pragmatisch toegepast en zo wordt onnodige ballast achterwegen gelaten. Kenmerken welke door DeployIT worden nagestreefd zijn:

  • Kundig en gemotiveerd personeel met een brede ervaring.
  • Toepassen van nieuwe technologie en bewezen methodieken
  • Geselecteerde aandachtsgebieden en geselecteerde partners.
  • Maar vooral: Aandacht voor de klant!!